Eigen locatie of in-compagnie

Gebruikmaken van onze locatie of toch liever in uw eigen vertrouwde omgeving?

De cursussen worden zowel op onze locatie als in-company gegeven.

Bij voldoende lesruimte en minimaal 6 personen komen wij graag op uw bedrijf of vereniging de cursus geven.  Bedrijven ervaren dit als zeer prettig, tijdens een in-company training sluit de lesstof nog meer aan op uw bedrijf. Vragen of voorkomende situaties uit de dagelijkse praktijk kunnen dan uitgebreid aan bod komen. Uw medewerkers raken dan goed ingespeeld op situaties in uw bedrijf en het vergroot hun kennis.

Vraag naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of vereniging.

BHV Basistraining (NIBHV)

In de basistraining leert u grondbeginselen Eerste Hulp en hoe te handelen bij Brand en Ontruiming.

Meer informatie

BHV Eerste Hulp (NIBHV)

Deze 1-daagse training is bedoeld voor iedereen die alleen BHV’er Eerste Hulp wil worden.

Meer informatie

Reanimatie en AED

In de training Reanimatie en AED leert u de AED te gebruiken en te reanimeren.

Meer informatie

EH kinderen (NIBHV)

Deze training is gericht op het verlenen van de Eerste Hulp in het bijzonder aan kinderen en zuigelingen.

Meer informatie

BHV Brand en Ontruiming

Deze training is bedoeld voor iedereen die getraind wil worden in Brand en Ontruiming.

Meer informatie

Geweld en Agressie

In de training Geweld en Agressie wordt u geleerd om te gaan met agressie en geweld.

Meer informatie

BHV basis (NIBHV)

Algemene informatie

De basiscursus BHV bestaat uit twee modules

Eerste Hulp en overige spoedeisende hulp

 • Alarmeren van BHV en hulpdiensten
 • Algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendig en inwendig letsel
 • Reanimatie van volwassenen en kinderen
 • Gebruik van de AED
 • Beroerte
 • Shock
 • Aangevuld met situaties die in uw bedrijf kunnen voorkomen

Brand en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Taken van de BHV’er bij brand
 • Kleine blusmiddelen en het praktisch oefenen van de blusmiddelen
 • Taken van de BHV’er bij ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming
 • Table top
 • Aangevuld met situaties die in uw bedrijf kunnen voorkomen
Voor wie is deze training?
Doelgroep Iedereen die BHV’er wil worden
Vooropleiding Geen
Examen NIBHV schriftelijk meerkeuze examen en beoordeling op praktijkverrichtingen
Certificering NIBHV Basisdiploma BHV, certificaat Eerste Hulp en certificaat Brand & Ontruiming
Cursusduur Twee dagen (2 x 8 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse eendaagse herhalingscursus

 

Herhaling
Doelgroep Iedereen die een BHV diploma heeft
Praktijk Praktisch oefenen
Diploma/certificering NIBHV herhalingscertificaat
Cursusduur Een dag (8 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse eendaagse herhalingscursus

 

BHV Eerste Hulp kinderen

Algemene informatie

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal een volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen of kinder EHBO.

Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ van NIBHV is een geldig certificaat voor gastouderopvang, kinderopvang en peuterspeelzalen en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Deze module is gebaseerd op de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 opgesteld in samenwerking met het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis en volgens de richtlijnen Reanimatie 2015 van de Nederlandse Reanimatie Raad.

In deze module wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken.

De cursus is ook geschikt voor ouders, familieleden en beroepsgroepen zoals politie- en brandweerpersoneel.

Wat leert u zoal in deze cursus

 • Ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen en zijn omgeving
 • Preventieve maatregelen
 • Kinderziekten en verschijnselen
 • Herkennen van kindermishandeling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (stabiele zijligging)
 • Letsel en ziekte van de luchtwegen (verslikking en verstikking > heimlich)
 • Reanimatie en gebruik AED
 • Hoe te handelen bij vergiftiging
 • Wat te doen bij kneuzing, verstuiking en ontwrichting
 • Omgaan met ernstige bloedingen en shock (wonddrukverband)
 • Hoe te handelen bij uitwendige wonden (brandwonden, insectenbeten, oog-, neus-, oor, tandletsels, bevriezing en botbreuken)
 • Lichaamsvreemde voorwerpen

 

Voor wie is deze training?
Doelgroep Personen vanaf 16 jaar die met kinderen werken
Vooropleiding Geen
Examen NIBHV schriftelijk meerkeuze examen en beoordeling op praktijkverrichtingen
Certificering NIBHV certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen
Cursusduur Een dag (8 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus (4 uren)

 

Herhaling
Doelgroep Personen vanaf 16 jaar die met kinderen werken
Vooropleiding Geen
Examen Beoordeling op praktijkverrichtingen
Certificering NIBHV herhalingscertificaat: Eerste Hulp bij werken met kinderen
Cursusduur Een dagdeel (4 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus

 

Waar wij vooral in uitblinken is het ‘op maat maken’ van BHV cursussen.

De gevaren in een kantooromgeving zijn anders dan in een werkplaats, school of kinderopvang. In onze cursussen gaan wij dieper op specifieke situaties in.

Foeke Rinsma
Gecertificeerd BHV trainer

BHV Eerste Hulp (NIBHV)

Algemene informatie

De BHV module Levensreddende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp wordt gehouden volgens de richtlijnen van het NIBHV.

Levensreddende Eerste Hulp

 • Alarmeren van BHV en hulpdiensten
 • Algemene hulpverleningsregels
 • Wonden
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Oogletsels
 • Brandwonden
 • Rautekgreep
 • Verslikking

Spoedeisende Eerste Hulp

 • Bewustzijn controle
 • Alarmeren van BHV en hulpdiensten
 • Algemene hulpverleningsregels
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie van volwassenen en kinderen
 • Gebruik van de AED
 • Beroerte
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Epilepsie
 • Suikerziekte
 • Hersenletsel
Voor wie is deze training?
Doelgroep Iedereen die BHV’er Eerste Hulp wil worden
Vooropleiding Geen
Examen NIBHV schriftelijk meerkeuze examen en beoordeling op praktijkverrichtingen
Certificering NIBHV certificaat Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp
Cursusduur Een dag (8 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus (4 uren)

 

Herhaling
Doelgroep Iedereen die BHV certificaat Eerste Hulp heeft
Praktijk Praktisch oefenen
Diploma/certificering NIBHV herhalingscertificaat
Cursusduur Een dagdeel (4 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus

 

BHV Brand en Ontruiming

Algemene informatie

Wat leert u zoal in deze module

 • Alarmeren van BHV en hulpdiensten
 • Algemene hulpverleningsregels
 • Brand en gevaren bij brand
 • Inzetmogelijkheden bij brand en ontruiming
 • Verloop van brand
 • Taken van de BHV’er bij brand
 • Deurprocedure
 • Kleine blusmiddelen
 • Taken van de BHV’er bij ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming
 • Table top
 • Portofoon oefening
 • Praktisch oefenen met diverse kleine blusmiddelen
Voor wie is deze training?
Doelgroep Iedereen die BHV’er wil worden, met alleen de module Brand en Ontruiming
Vooropleiding Geen
Examen NIBHV schriftelijk meerkeuze examen en beoordeling op praktijkverrichtingen
Certificering NIBHV certificaat Brand en Ontruiming
Cursusduur Een dag (8 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus (4 uren)

 

Herhaling
Doelgroep Iedereen die BHV certificaat Brand en Ontruiming heeft
Vooropleiding Geen
Examen Beoordeling op praktijkverrichtingen
Certificering NIBHV herhalingscertificaat
Cursusduur Een dagdeel (4 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus

 

Reanimatie en AED

Algemene informatie

Lijkt het u verstandig om goed voorbereid te zijn op wat u hoopt dat het nooit in uw omgeving gebeurt, dan is deze Reanimatie cursus iets voor u.

Als iemand in uw omgeving een hartaanval krijgt en u weet hoe u moet handelen geeft u dat veel voldoening. De meeste reanimaties komen voor in huiselijke omgevingen.

Maar ook op een sportveld of bij een evenement is een reanimatiecursus een must.

Wat leert u zoal in deze cursus

 • Alarmeren
 • Veiligheid
 • Verslikking
 • Stabiele zijligging
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Herkennen van hartfalen
 • Angina Pectoris
 • Werking AED
 • Hoe te handelen bij reanimatie van volwassenen (praktijk)
 • Hoe te handelen bij reanimatie van kinderen (praktijk)
 • Hoe te handelen bij reanimatie van baby`s (praktijk)
 • Wanneer mag ik stoppen met reanimeren
 • Niet reanimatieverklaring
 • Slachtofferhulp
 • Burgerhulpverlener
 • Hartslagnu.nl
Voor wie is deze training?
Doelgroep Iedereen die wil leren reanimeren
Vooropleiding Geen
Examen Praktijkverrichtingen
Certificering Pasje reanimatie/burgerhulpverlener
Cursusduur Een dagdeel (4 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus (4 uren)

 

Herhaling
Doelgroep Iedereen die reanimeren onderhouden wil
Praktijk Praktijkverrichtingen
Diploma/certificering Pasje reanimatie/burgerhulpverlener
Cursusduur Een dagdeel (4 uren)
Geldigheid Een jaar
Verlengen Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus

 

Geweld en agressie

Algemene informatie

Geweld en agressie is iets wat helaas steeds vaker voorkomt, zowel in het dagelijks leven als in uw werk. Dit is natuurlijk geen normale situatie, maar u kunt hiervoor wel een training gaan volgen waarin we deze situaties samen met een acteur gaan beoefenen zodat u weet wat te doen bij incidenten.

In onze trainingen worden voorkomende situaties theoretisch uitgelegd en wordt de praktijk beoefend. Wat er wordt behandeld is altijd in overleg met de klant.

Theorie

 • Wat is uw beleid
 • Wat doet dit gedrag met u
 • Soorten agressie
 • Aangifte ja of nee
 • VPT (veilig publieke taak)

Praktijk

Verschillende situaties worden samen met een acteur in praktijk gebracht waarbij u handvatten krijgt aangereikt hoe te handelen in dergelijke situaties.

Klik op de foto voor een grotere afbeelding

Voor wie is deze training?
Doelgroep – Telefonisten / baliemedewerkers
– Artsen
– Medewerkers in de publieke sector
Vooropleiding Geen
Cursusduur Een dag (8 uren)
Bijzonderheden Groepsgrootte maximaal 10 personen

 

 

Contact

Onze organisatie bestaat uit ervaren instructeurs voor BHV, EHBO, EHBO bij kinderen, reanimatietrainingen, brand en ontruiming. Wanneer wij het nodig vinden zetten wij meerdere instructeurs in, zodat iedereen de aandacht krijgt die wij noodzakelijk vinden.

Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Foeke Rinsma
BHV Rinsma opleiding en trainingen

Postadres

It Gielhertsje  12
9271 LB De Westereen
06-14906833

info@bhv-rinsma.nl


Administratieve gegevens

KvK nummer: 54187257
BTW nummer: NL001303874 B73

Hoe zijn we begonnen

Van 1994 tot 2013 ben ik werkzaam geweest als brandweerman. Bij de brandweer heb ik veel ervaring opgedaan en opleidingen gevolgd, waaronder die van instructeur en Middelbaar Veiligheidskundige.

In 2005 ben ik gestart met het geven van BHV opleidingen en hebben wij ons  aangemeld bij het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) om de certificering via het NIBHV te laten lopen.

Het NIBHV controleert stelselmatig de door ons gegeven cursussen, zodat de opdrachtgever ook mag verwachten dat de BHVers goed worden opgeleid.

Wat wij vaak horen bij de klant is, dat wij goed meedenken in het opleiden van de BHV voor hun organisatie. Iedere organisatie heeft namelijk verschillende gevaren, hier spelen wij graag op in, zodat de werkgever positief goed opgeleide BHVers krijgt.

Referenties

Kinderopvangorganisaties
Scholen
Tandartspraktijken
Fysiotherapiepraktijken
Winkelcentra
Sportscholen
Installatiebedrijven
Aannemersbedrijven Bouwbedrijven
Kerken
Sportverenigingen
Manege
Campings
Bakkerij
Beveiligingsbedrijven
Garages
Accountantskantoren
Horeca